Iohannis: Avram Iancu, „Crăişorul Munţilor”, unul dintre martirii şi eroii emblematici şi carismatici ai ţării noastre

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, duminică, un mesaj cu prilejul , comemorării în Panteonul Moţilor de la Ţebea a 151 de ani de la moartea lui Avram Iancu. Şeful statului a precizat că Avram Iancu, „Crăişorului Munţilor”, este unul dintre martirii şi eroii emblematici şi carismatici ai ţării noastre.

Mesajul a fost prezentat de către Mihai Şomordolea, Consilier de Stat – Departamentul Securităţii Naţionale – Secretariat CSAT, potrivit comunicatului de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

„Le transmit salutări şi gânduri bune tuturor românilor care se reunesc aici, în Munţii Apuseni, la Gorunul lui Horea, în fiecare an, în semn de pietate şi recunoştinţă pentru cel care a catalizat energiile patriotice şi s-a dedicat luptei pentru îndeplinirea idealurilor şi valorilor naţionale în timpul Revoluţiei de la 1848, din Transilvania. Alături de alţi revoluţionari paşoptişti din spaţiul românesc, prin activitatea sa, Avram Iancu a stimulat procesul de formare a conştiinţei naţionale, de afirmare a nevoii de unitate a poporului român şi de creare a statului naţional modern. Declararea drept Erou al Naţiunii Române, în 2016, este rezultatul emulaţiei patriotice pe care Avram Iancu a generat-o şi continuă să o genereze şi astăzi”, arată mesajul preşedintelui Iohannis.

„Hotărârea şi curajul cu care Avram Iancu s-a dedicat împlinirii idealurilor naţionale şi a unor înalte valori umane – dreptate şi libertate socială, egalitate în drepturi, libertate economică – dăinuie peste timp şi rămân un reper semnificativ al istoriei noastre”, a adăugat şeful statului.

„Prezenţa românilor în număr tot mai mare, de la an la an, la Serbările Naţionale de la Ţebea reprezintă un indicator major al afirmării conştiinţei civice, al solidarităţii naţiunii române şi al recunoştinţei pe care o arătăm martirilor noştri. În semn de adâncă preţuire şi pentru a aduce un omagiu jertfei lui Avram Iancu în împlinirea idealurilor naţiunii române, anul 2024 a fost proclamat „Anul Avram Iancu”, marcând astfel două secole de la naşterea ilustrului revoluţionar paşoptist. Evenimentele culturale, artistice şi educaţionale programate pentru anul viitor vor reprezenta o oportunitate deosebită, nu doar pentru a celebra viaţa şi contribuţia inestimabilă a lui Avram Iancu, ci şi pentru a canaliza eforturile naţionale în direcţia consolidării sentimentului de apartenenţă la marea comunitate românească. Aceste evenimente au şi menirea de a întări coeziunea socială, atât de necesară astăzi, precum şi de a contracara manifestările xenofobe, rasiste şi extremiste, încurajând şi promovând, totodată, respectul şi toleranţa faţă de diversitatea etnică şi culturală”, a completat Preşedintele României.

 

El a mai spus că lupta lui Avram Iancu are o semnificaţie contemporană profundă.

„La aproape două veacuri de la eforturile sale pentru eliminarea discriminărilor etnice şi sociale, România şi întreaga lume se confruntă cu provocări majore. Traversăm o perioadă dificilă, cu un război injust la graniţele României, declanşat de mentalităţile imperialiste ale Federaţiei Ruse. În acelaşi timp, este evidentă creşterea îngrijorătoare a discursului totalitar, accentuarea discriminărilor şi a manifestărilor extremiste, dar şi amplificarea polarizării şi a inegalităţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea economică. În faţa acestor ameninţări, suntem chemaţi să ducem mai departe moştenirea pe care ne-au lăsat-o Avram Iancu şi ceilalţi eroi naţionali, pentru a consolida România modernă, democratică şi europeană. Glorie eternă eroilor noştri!”, a conchis preşedintele Iohannis.

Distribuie articolul pe social media: