Vin bani europeni! 259 de milioane euro în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare în cuantum de 259 de milioane euro notificată de România în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, al cărei obiectiv este sprijinirea investiţiilor în baterii şi în celule şi panouri fotovoltaice, conform unui comunicat remis news.ro de CE.

Această schemă are în vedere sprijinirea investiţiilor în producţia, asamblarea şi reciclarea bateriilor şi a celulelor şi panourilor fotovoltaice, arată comunicatul de presă al Executivului european..

Schema are drept obiective sprijinirea dezvoltării regionale a României şi promovarea obiectivelor strategice ale UE legate de tranziţia verde.

Schema notificată de România

Schema de ajutoare, prevăzută cu un buget estimativ de 259 de milioane euro, va fi finanţată parţial prin MRR, în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de redresare şi rezilienţă al României şi a adoptării acestuia de către Consiliu.

Măsura urmăreşte: (i) să contribuie la dezvoltarea regională prin orientarea ajutoarelor către sectoare în care cererea este în creştere, care vor sprijini crearea de noi locuri de muncă ce necesită o forţă de muncă calificată, precum şi la o economie mai sustenabilă şi mai competitivă şi (ii) să promoveze tranziţia verde a României şi a UE.

În cadrul schemei, care va fi aplicată până la 31 decembrie 2024, ajutoarele se vor acorda sub formă de granturi directe destinate întreprinderilor care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, asamblării şi reciclării bateriilor şi a celulelor şi panourilor fotovoltaice, situate în zonele eligibile pentru ajutoare regionale din România.

Aceste zone sunt stabilite în harta ajutoarelor regionale a României pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, care precizează şi cuantumul maxim al ajutorului de stat ce poate fi acordat pentru fiecare beneficiar din fiecare dintre aceste zone, mai indică sursa citată.

Evaluarea Comisiei Europene

Comisia a evaluat măsura în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) şi al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care permit statelor membre să promoveze dezvoltarea economică a zonelor celor mai defavorizate şi să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice în anumite condiţii, precum şi în temeiul Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2022-2027.

Comisia a stabilit că măsura contribuie la dezvoltarea regională a României şi că este necesară şi adecvată pentru dezvoltarea zonelor incluse pe harta ajutoarelor regionale a ţării. În plus, ajutorul este proporţional, deoarece se limitează la minimul necesar şi nu va depăşi valorile maxime stabilite în harta ajutoarelor regionale a României. În ultimul rând, efectele negative ale măsurii în ceea ce priveşte denaturarea concurenţei şi impactul asupra schimburilor comerciale dintre statele membre sunt limitate.

Având în vedere aceste considerente, Comisia Europeană a aprobat schema notificată de România în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

„Această schemă românească în cuantum de 259 de milioane EUR, finanţată parţial prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, va asigura un sprijin esenţial pentru producţia de baterii şi de celule şi panouri fotovoltaice. Măsura aprobată astăzi va promova dezvoltarea economică a celor mai defavorizate zone din România, în conformitate cu obiectivele de coeziune ale Uniunii, contribuind în acelaşi timp la accelerarea tranziţiei verzi”, a afirmat Margrethe Vestager, vicepreşedintă executivă responsabilă cu politica în domeniul concurenţei, conform sursei menţionate.

Toate investiţiile şi reformele care implică ajutoare de stat incluse în planurile naţionale de rezilienţă şi redresare prezentate în contextul MRR trebuie notificate Comisiei spre aprobare prealabilă, cu excepţia cazului în care fac obiectul uneia dintre normele de exceptare pe categorii a ajutoarelor de stat.

Comisia Europeană evaluează cu prioritate măsurile care implică ajutor de stat cuprinse în planurile naţionale de redresare prezentate în contextul MRR şi a oferit orientări şi sprijin statelor membre în etapele pregătitoare ale planurilor naţionale, pentru a facilita implementarea rapidă a MRR. În acelaşi timp, Comisia se asigură, în decizia sa, că sunt respectate normele aplicabile privind ajutoarele de stat, pentru a menţine condiţii de concurenţă echitabile pe piaţa unică şi pentru a se asigura că fondurile MRR sunt utilizate în aşa fel încât să reducă la minimum denaturarea concurenţei şi să nu se excludă investiţiile private.

Normele UE privind ajutoarele de stat, în special Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat regionale („OAR”), permit statelor membre să sprijine dezvoltarea economică şi ocuparea forţei de muncă. OAR stabilesc normele în temeiul cărora statele membre pot acorda ajutoare de stat întreprinderilor pentru a sprijini investiţiile în noi instalaţii de producţie situate în regiunile mai puţin avantajate ale Europei, concomitent cu asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile între statele membre.

viewscnt

Distribuie articolul pe social media:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *